กสิกร ปีที่ 10

Object Identifier : 6107000762
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : กสิกร ปีที่ 10
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2480
Description/Descriptive Note : วารสารเย็บเล่ม ประกอบด้วย(ปีที่ 10 เล่มที่ 1 ธันวาคม 2479 // เล่มที่ 2 กุมภาพันธ์ 2479 // เล่มที่ 3 เมษายน 2480 // เล่มที่ 4 มิถุนายน 2480 // เล่มที่ 5 สิงหาคม 2480 // เล่มที่ 6 ตุลาคม 2480)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Collections : สิ่งพิมพ์