กสิกร ปีที่ 9

Object Identifier : 6107000764
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : กสิกร ปีที่ 9
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2479
Description/Descriptive Note : วารสารเย็บเล่ม (ปีที่ 9 เล่มที่ 1 ธันวาคม 2478 // เล่มที่ 2 กุมภาพันธ์ 2478 // เล่มที่ 3 เมษายน 2479 // เล่มที่ 4 มิถุนายน 2479 // เล่มที่ 5 สิงหาคม 2479 // เล่มที่ 6 ตุลาคม 2479)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์