กสิกร ปีที่ 12

Object Identifier : 6107000768
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : กสิกร ปีที่ 12
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2482
Description/Descriptive Note : วารสารกสิกร ปีที่ 12 (ปีที่ 12 เล่มที่ 1 เมษายน 2482 // เล่มที่ 2 มิถุนายน 2482 // เล่มที่ 3 สิงหาคม 2482 // เล่มที่ 4 ตุลาคม 2482 // เล่มที่ 5 ธันวาคม 2482 // เล่มที่ 6 กุมภาพันธ์ 2482)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์