แก้ว Central Luzon State University Science City of Munoz, Nueva Ecija, Philippines

Object Identifier : 6107000772
Work Type :
Preferred Labels : แก้ว Central Luzon State University Science City of Munoz, Nueva Ecija, Philippines
Source Title :
Display Measurements : เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5*4
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : Central Luzon State University Science City of Munoz, Nueva Ecija, Philippines ใต้แก้วมีข้อความ Camilles Guifts & Crafts Industry Science City of Munoz, Nueva Ecija (044) 456-5246
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย