กรอบรูป มอนอินทร์ รินคำ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ กับนายกรัฐมนตรี นายชวน หลักภัย

Object Identifier : 6107000775
Work Type :
Preferred Labels : กรอบรูป มอนอินทร์ รินคำ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ กับนายกรัฐมนตรี นายชวน หลักภัย
Source Title :
Display Measurements : 24*29*1 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : มอนอินทร์ รินคำ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ กับนายกรัฐมนตรี นายชวน หลักภัย
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย