สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้(เชียงใหม่) 27 มกราคม 2529 ด้านล่างขวามือ สแตนเล่ย์ สติวติโอ โทร.5754286 19/2 ถนนงามวงศ์วาน สามแยกเกษตร บางเขน กทม

Object Identifier : 6107000776
Work Type :
Preferred Labels : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้(เชียงใหม่) 27 มกราคม 2529 ด้านล่างขวามือ สแตนเล่ย์ สติวติโอ โทร.5754286 19/2 ถนนงามวงศ์วาน สามแยกเกษตร บางเขน กทม
Source Title :
Display Measurements : 29*25*1.8 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้(เชียงใหม่) 27 มกราคม 2529 ด้านล่างขวามือ สแตนเล่ย์ สติวติโอ โทร.5754286 19/2 ถนนงามวงศ์วาน สามแยกเกษตร บางเขน กทม
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย