โล่สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประทศไทย และ สโมสรไลออนส์จังหวัดเชียงใหม่ภาค 310-A1

Object Identifier : 6107000777
Work Type :
Preferred Labels : โล่สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประทศไทย และ สโมสรไลออนส์จังหวัดเชียงใหม่ภาค 310-A1
Source Title :
Display Measurements : 26.5*7 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2552
Description/Descriptive Note : โล่อะคิลิคใส รูปทรงของโล่มีลักษณะคล้ายรูป เพชร มีแท่งยาวจากฐานมีข้อความว่า สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประทศไทย และ สโมสรไลออนส์จังหวัดเชียงใหม่ภาค 310-A1 ขอมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณ รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2552 ไลออน พัลลภ เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสารานุกรมไทยฯ ภาครวม 310 ประเทศไทย
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย