โล่การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Object Identifier : 6107000782
Work Type :
Preferred Labels : โล่การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Source Title :
Display Measurements : ขนาดวัดจากฐาน12*22.5*0.5 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2550
Description/Descriptive Note : ป้ายอะคิลิคใส ฐานสีดำ ข้อความในโล่เขียนว่า ขอมอบโล่เชิดชูเกียรติ แด่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวโรกาสการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดโดย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 (เชียงใหม่) 20 กรกฎาคม 2550 นายประดิษฐ์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์1
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย