กรอบรูปไม้ ในภาพคนใช้ควายไถนาที่ทุ่งนา มีบรรยากาศในการทำนา

Object Identifier : 6107000787
Work Type :
Preferred Labels : กรอบรูปไม้ ในภาพคนใช้ควายไถนาที่ทุ่งนา มีบรรยากาศในการทำนา
Source Title :
Display Measurements : ขนาด 37.5*42.5*1.2 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กรอบรูปไม้ ในภาพคนใช้ควายไถนาที่ทุ่งนา มีบรรยากาศในการทำนา ข้างล่างภาพมีข้อความเขียนไว้ สนับสนุนโดย อาจารย์ วีระพันธ์ ไพศาลนันท์ รุ่น 32
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : คอลเล็กชั่นภาพถ่าย