ภาพตีข้าวที่ครุ

Object Identifier : 6107000792
Work Type :
Preferred Labels : ภาพตีข้าวที่ครุ
Source Title :
Display Measurements : ขนาด 37.5*42.5*1.2 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กรอบรูป ภาพตีข้าวที่ครุ เขียนได้ภาพ สนับสนุนโดย อาจารย์ วีระพันธ์ ไพศาลนันท์ รุ่น 32
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย