โล่ขอบพระคุณ

Object Identifier : 6107000795
Work Type :
Preferred Labels : โล่ขอบพระคุณ
Source Title :
Display Measurements : ขนาด อะคริลิก หนา 1.8 ซม. กว้าง 12 ซม. สูง 12 ซม. ส่วนฐาน ด้านบนหนา 5 ซม. ด้านล่างหนา 10.5 ซม. กว้าง เท่ากันกับความหนา สูง 25 ซม. ความสูงรวมทั้งหมด 37.5 ซม. ขนาดฐาน ขนาด กว้าง 16 ซม. ยาว 43 ซม. สูง 12.6 ซม.
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2551
Description/Descriptive Note : โล่ไม้ลักษณะเป็นแท่ง สี่เหลี่ม ทรงสูง ฐานใหญ่กว่าด้านบน ด้านบนมีอะคริลิก รูปสี่เหลี่ยม ทำรูปแบบเป็นเหมือนเหลี่ยมเสียบเข้ากับฐาน เขียนคำว่า ทปอ ด้านฐานมีป้ายทองเหลืองเขียนข้อความ มาพร้อมกล่องกระดาษสีแดง ขอบข่าวสามารถเปิดได้ รายละเอียด ในป้ายทองเหลืองเขียนข้อความว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2551 เรื่อง "มหาวทิยาลัยในกำกับของรัฐ : การบริหารจัดการ" ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2551 ณ อาคารเฉลิมประเกียรติ สมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย