กล่องดนตรีสัญลักษณ์อินทนิล มีปากกาเป็นรูปดอกไม้ ฐานสีขาวมีข้อความว่า MJU MAEJO THE UNIVERSITY OF LIFE "เพลงแม่โจ้รำลึก"

Object Identifier : 6107000796
Work Type :
Preferred Labels : กล่องดนตรีสัญลักษณ์อินทนิล มีปากกาเป็นรูปดอกไม้ ฐานสีขาวมีข้อความว่า MJU MAEJO THE UNIVERSITY OF LIFE "เพลงแม่โจ้รำลึก"
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กล่องดนตรีสัญลักษณ์อินทนิล มีปากกาเป็นรูปดอกไม้ ฐานสีขาวมีข้อความว่า MJU MAEJO THE UNIVERSITY OF LIFE "เพลงแม่โจ้รำลึก"
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย