เข็มกลัด 70 ปี แม่โจ้

Object Identifier : 6107000798
Work Type :
Preferred Labels : เข็มกลัด 70 ปี แม่โจ้
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : เข็มกลัดโลหะสีเงิน ตรงกลางเป็นรูปทรงวงกลมสีเขียว มีข้อความว่า 70 ปี แม่โจ้ สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน 2477-2547
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย