หัวเข็มขัด 100 ปี ชาตกาลอาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย

Object Identifier : 6107000799
Work Type :
Preferred Labels : หัวเข็มขัด 100 ปี ชาตกาลอาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : หัวเข็มขัดทำจากโลหะสีเงิน มีข้อความตรงหัวเข็มขัดว่า ชาตกาลอาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย งานหนักไม่เคยฆ่าคน
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย