สตริงไทค์

Object Identifier : 6107000801
Work Type :
Preferred Labels : สตริงไทค์
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : สตริงไทค์รูปรองเท้าบูท ไม่มีข้อความในวัตถุ
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย