เสื้อ 100 ปี ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย (สีเขียว)

Object Identifier : 6107000821
Work Type :
Preferred Labels : เสื้อ 100 ปี ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย (สีเขียว)
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : เสื้อยืดคอกลมสีเขียว พิมพ์ภาพสีรูปท่านวิภาต ข้อความเขียนว่า 100 ปี ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย งานหนักไม่เคยฆ่าคน พร้อมลายพิมพ์ลายเซ็นต์ ขนาดไซส์เสื้อ XL
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย