ข้องเป็ด

Object Identifier : LA003
Work Type : เครื่องจักสาน
Preferred Labels : ข้องเป็ด
Source Title :
Display Measurements : มี 2 ชิ้น ขนาดเท่ากัน ปากกว้าง 15.5 สูง 29 หลังกว้าง 32 ซม.
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ข้องเป็ด อุปกรณ์สำหรับจับปลาและดักสัตว์ สานด้วยไม่ไผ่ขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลักษณะคล้ายเป็ด ด้านล่าง สานถี่ ส่วนด้านบนจะสานห่าง ไปจนถึงคอและปากข้อง สานก้นเสริมด้วยเส้นพลาสติก วางไว้ที่ข้างคันสระ หรือเรือ ไม่นิยมนำติดตัวไปด้วย ใช้ใส่สัตว์น้ำที่หามาได้
Related Entities : ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
Related Places : Lanna Agricultural Learning Center
Related Collections : Equipment for fishing and trapping
Library of Congress Subject Headings : เครื่องมือจับสัตว์น้ำ