อุปกรณ์สำหรับจับปลาและดักสัตว์

Object Identifier : LA004
Work Type :
Preferred Labels : อุปกรณ์สำหรับจับปลาและดักสัตว์
Source Title :
Display Measurements : ขนาด สูง 38.5 ซม. ด้านบนเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 ซม สูง 38.5 ซม ปากกว้าง 29.5 ซม เส้นรอบวง 81 ซม (มีทั้งหมด 7 ชิ้น)
Display Material/Techniques : ทำจากไม้ไผ่
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : สุ่ม อุปกรณ์สำหรับจับปลาและดักสัตว์ สานด้วยไม่ไผ่เหลาเป็นซี่ สานด้วยเชือกและเส้นพลาสติก ปากสุ่มรัดด้วยเส้นพลาสติกสีเขียว และเหลือง 4 ชิ้น เหลืองแดง 1 ชิ้น เขียวแดง 2 ชิ้น ตรงกลางสุ่มสานรัดด้วยเส้นพลาสติกเส้นเล็กระหว่างซี่ของสุ่มเป็นรูปกากบาท ใช้สำหรับจับสัตว์น้ำ
Related Entities : ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
Related Places : Lanna Agricultural Learning Center
Related Collections : Equipment for fishing and trapping
Library of Congress Subject Headings : เครื่องมือจับสัตว์น้ำ