เครื่องย่อยกิ่งไม้

Object Identifier : LA077
Work Type :
Preferred Labels : เครื่องย่อยกิ่งไม้
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : เครื่องย่อยกิ่งไม้ เครื่องจักรกลสำหรับย่อยกิ่งไม้ ใช้สำหรับย่อยกิ่งไม้แห้ง
Related Entities : ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
Related Places : Lanna Agricultural Learning Center
Related Collections : Agricultural Equipment
Library of Congress Subject Headings :