กระด้ง

Object Identifier : LAFM2565007
Work Type :
Preferred Labels : กระด้ง
Source Title :
Alternate Titles : Kra Dong
Display Measurements : ขนาด(ซม) กว้าง 62 ยาว 64 สูง 54 หนา 3 ขอบ 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 32
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ลักษณะเป็นวงกลมทำมาจากไม้ไผ่สาน ในการสานจะสานจากส่วนกลางให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นทำการตัดขอบและดัดให้โค้งเป็นวงกลม เพื่อทำสันกระด้งมีความแข็งแรง ตรงขอบส้นของกระด้งและมีฝางมัด เป็นอุปกรณ์ที่ลัวะในการล่อนข้าวหรือตากเมล็ดพันธุ์ต่างๆ
Related Entities : ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
Related Places : พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรล้านนา
Library of Congress Subject Headings : กระด้ง, การล่อนข้าว, ตากเมล็ดพันธุ์, อุปกรณ์ทำครัว, Kra Dong, Kitchen