รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้

Object Identifier : TACM0004
Work Type : เอกสาร
Preferred Labels : รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2555
Description/Descriptive Note : รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ Location ชั้น 2 ห้องพักของ ลำดับที่ 0039 Collection สิ่งพิมพ์ Donor คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 มอบให้ พ.ศ. 2560
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์