ใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนบุคคลตลอดชีพ

Object Identifier : TACM0157
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : ใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนบุคคลตลอดชีพ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2505
Description/Descriptive Note : ฉบับที่ 324/05 ใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนบุคคลตลอดชีพ จังหวัดเชียงใหม่ วันอนุญาต 4 ก.ย.05 ชื่อ นายวิภาตบุญศรี สกุล วังซ้าย บ้านเลขที่ 1 วิทยาลัยเกษตรฯ ตำบล หฉนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ตำหนิหรือแผลเป็น แขนขวา อายุ 46 ปี
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย