บัตรประจำตัวข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ เชียงใหม่

Object Identifier : TACM0158
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : บัตรประจำตัวข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ เชียงใหม่
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2520
Description/Descriptive Note : บัตรประจำตัวข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ เชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ วันออกบัตร 2 ส.ค. 20 บัตรหมดอายุ 2 ส.ค.25 เลขที่26/2520 ชื่อนายวิภาต บุญศรี วังซ้าย ตำแหน่ง อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้เชียงใหม่ นายประเสริฐ ณ นคร ตำแหน่ง ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย