ภาพถ่ายอ.วิภาต

Object Identifier : TACM0159
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : ภาพถ่ายอ.วิภาต
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ภาพถ่ายขาวดำ ขนาดเล็ก ท่านวิภาตถ่ายรูปหมู่ ข้างหลังภาพ มีข้อความเขียนด้วยลายมือว่า คุณปุ๋ง ทำไร่ปากช่อง
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย