ภาพถ่ายอาจารย์วิภาติกับภรรยา

Object Identifier : TACM0163
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : ภาพถ่ายอาจารย์วิภาติกับภรรยา
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ภาพถ่ายขาวดำ รูปปลูกผักท่านวิภาตถ่ายคู่กะภริยา ข้างหลังเป็นภูเขาข้างหลังภาพ มีข้อความเขียนด้วยลายมือว่า คุณปุ๋ง ทำไร่ปากช่อง
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย