ภาพถ่ายอาจารย์วิภาตฯนั่งอยู่บนรถแทรกเตอร์

Object Identifier : TACM0165
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : ภาพถ่ายอาจารย์วิภาตฯนั่งอยู่บนรถแทรกเตอร์
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ภาพถ่ายขาวดำ รูปท่านวิภาตนั่งอยู่บนรถแทรกเตอร์ ข้างหลังภาพมีข้อความเขียนด้วยลายมือว่า คุณปุ๋ง ทำไรปากช่อง
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย