วารสาร อกท.องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

Object Identifier : TACM0170
Work Type : หนังสือ
Preferred Labels : วารสาร อกท.องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2543
Description/Descriptive Note : วารสาร อกท.องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย อกท.พัฒนาตน พร้อม สู่อนาคต สดใส กรกฏาคม 2543
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย