กระดาษโน้ตเขียนด้วยลายมือเรียน ผอ.อนันต์ ปัญญาวีร์

Object Identifier : TACM0175
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : กระดาษโน้ตเขียนด้วยลายมือเรียน ผอ.อนันต์ ปัญญาวีร์
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2545
Description/Descriptive Note : กระดาษโน้ตเขียนด้วยลายมือเรียน ผอ.อนันต์ ปัญญาวีร์ ผมค้นพบเอกสารที่เกี่ยวกับ อ.ก.ท.หลายประเภท ฝากเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ด้วย (อ.บุญศรีฯและ อ.เทพประสงค์ฯ เป็นผู้ให้กำเนิด F.F.T.ของประเทศและของแม่โจ้) ถ้าพบเพิ่มเติมจะจัดส่งมาให้อีก 9 ก.ย.45
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย