หมายกำหนดการ พิธีเลื่อนอันดับและแจกประกาศนียบัตร สมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย

Object Identifier : TACM0179
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : หมายกำหนดการ พิธีเลื่อนอันดับและแจกประกาศนียบัตร สมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2517
Description/Descriptive Note : หมายกำหนดการ พิธีเลื่อนอันดับและแจกประกาศนียบัตร สมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยแม่โจ้ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ 15 สิงหาคม 2517 (16 เล่ม)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย