จดหมายเสนอข่าว งานนิทรรศการ และ การประกวดแข่งขันระดับภาคของ อ.ก.ท. ภาคเหนือ

Object Identifier : TACM0185
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : จดหมายเสนอข่าว งานนิทรรศการ และ การประกวดแข่งขันระดับภาคของ อ.ก.ท. ภาคเหนือ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : จดหมายเสนอข่าว งานนิทรรศการ และ การประกวดแข่งขันระดับภาคของ อ.ก.ท. ภาคเหนือ
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย