คู่มือการร่วมงานประชุมสมาชิก ช.ก.ท.

Object Identifier : TACM0192
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : คู่มือการร่วมงานประชุมสมาชิก ช.ก.ท.
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2529
Description/Descriptive Note : คู่มือการร่วมงานประชุมสมาชิก ช.ก.ท. 6-10 กุมภาพันธ์ 2529 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย