โล่แผ่นหินอ่อน สีเทา FACULTY OF AGRICULTURE KAGAWA UNIVERSITY KAGAWA JAPAN

Object Identifier : TACM0195
Work Type : ของที่ระลึก
Preferred Labels : โล่แผ่นหินอ่อน สีเทา FACULTY OF AGRICULTURE KAGAWA UNIVERSITY KAGAWA JAPAN
Source Title :
Display Measurements : ฐานยาว 12 cm กว้าง 5 cm สูง 3 cm วัดจากผ่านป้าย กว้าง 15cm ยาว 20cm หนา 1cm
Display Material/Techniques : หินอ่อน
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : โล่แผ่นหินอ่อน สีเทา FACULTY OF AGRICULTURE KAGAWA UNIVERSITY KAGAWA JAPAN ลักษณะ มีป้ายสามารถแยกออกจากตัวฐาน
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย