ต๋าแหลว

Object Identifier : HJ0059
Work Type :
Preferred Labels : ต๋าแหลว
Source Title :
Display Measurements : กว้าง 61 ซม เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม
Display Material/Techniques : ทำจากไม้ไผ่สาน
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ต๋าแหลว ทำจากไม้ไผ่ สานเป็นรูปดาวห้าแฉกต่อเนื่องกัน และปล่อยก้านเหลือไว้ ในภาษาเหนือ หมายถึง ตาเหยี่ยว เป็นเครื่องหมายทางพิธีกรรมตามความเชื่อของคนล้านนา เพื่อแสดงอาณาเขตที่มีเจ้าของ เขตหวงห้าม และยังเชื่อว่าจะสามารถปกป้องพื้นที่นั้นให้คลาดแคล้วจากภัยภิบัติทั้งปวง และจะนำมาใช้ในพิธีแฮกนาด้วย History : จัดทำขึ้นเพื่อพิธีกรรมในการแฮกนา ที่โครงการ 35 ไร่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Entities : นิคม พรหมมาเทพย์
Related Places : พิพิธภัณฑ์เฮือนใจ๋หุม
Related Collections : Rites