Browse : ชื่อเรื่อง / ชื่อรายการ

ลำดับ ชื่อรายการ
1"เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 2 ชื่อ ทวีติยภรณ์"ของ วิภาต บุญศรี วังซ้าย
2"เชือกฉุดชักราชรถ" ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3100 ปี อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วงโลจายะ) บิดาเกษตรแม่โจ้
482 ปี เนื่องในวาระดิถี
5Annual FFA Recognition
6CERTIFICATE CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY
7Certificate Philippine Council for Agriculture, Forestry and Natural Resources Research and Development (PCARRD)
8Copy Translation, Moral Instruction, Siamese,English,Mathematics, Sciemces…Given this 29 th day of March 1937. by Director-General, Education Department, Ministry of Public Instruction, Bangkok, SIAM.
9Copy Translation, Moral Instruction, Siamese,English,Mathematics, Sciemces…Given this 29 th day of March 1937. by Director-General, Education Department, Ministry of Public Instruction, Bangkok, SIAM. [Duplicate]
10DNAmaejo พันธุกรรมลูกแม่โจ้
11Economics, An Introductory Analysis (PAUL A. SAMUELSON)
12FFT CHAPTER OFFICER HANDBOOK อาชีวศึกษา เกษตรกรในอนาคต PRELIMINARY DRAFT DISCUSSION AND REVISION PREPARED FOR THE VOCATIONAL EDUCATION DEPARTMENT ROYAL THAI GOVERNMENT
13Inter-varsity (ASEAN) Hockey Tournament Universiti Brunei Darussalam 28 June-2 July 1997 Brunei Darussalam With Compliments from Universiti Brunei Darussalam
14Leadership Training for Future Farmers A Preliminary draft for Discussion and Revision CALIFORNIA STATE POLYTECHNIC COLLEGE CONTRACT FOR DEVELOPING VOCATIONAL AGRICULTURE IN THAILAND PREPAED FOR THE VOCATIONAL EDUCATION DEPARTMENT ROYAL THAI GOVERNMENT AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT LOAN FOR IMPROVEMENT OF VOCATIONAL EDUCATION
15Membership Card
16Oklahoma state university office of the Registrar stillwater Mr.Vipata B.Wangsai
17Passed the Secondary School Final Examination can be given, as he is an external student….
18PASSENGER LIST SOUVENIR (N.Y.K.LINE)
19Passenger List Souvenir (N.Y.K.Line)
20Plant Genetic (Nai C. Lochaya)
21Record of Marks obtained in the Final Examination of the Final Secondary Course, Nai Boonsri Wangsai 9th April 1937
22STUDENT ORGANIZATION MANUAL PRELIMINARY DRAFT FOR DISCUSSION AND REVISION CALIFORNIA STATE POLYTECHNIC COLLEGE CONTRACT FOR DEVELOPING VOCATIONAL AGRICULTURE IN THAILAND PREPARED FOR THE VOCATIONAL EDUCATION DEPARTMENT ROYAL THAI GOVERNMENT Agency for International Development Loan for Improvement of Vocational Education
23Successful Public Speaking
24Successful Public Speaking Preliminary Draft for Discussion and Revision California State Polytechnic College Contract For Developing Vocational Agriculture Prepared for the vocational education department royal Thai government Agency for International Development Loan for Improvement of Vocational Education
25The California FUTURE FARMER
26The DAILY OKLAHOMAN
27THE FLOW OF HOMOGENEOUS FLUIDS THROUGH POROUS MEDIA (M. MUSKAT, Ph.D.)
28กบ
29กบ
30กรงนกปิ๊ดจะริว (นกปรอด)
31กรมการเกษตรและการประมงรับรองว่า นายบุญศรี วังซ้ายได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
32กรอบรูป
33กรอบรูป ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34กรอบรูป มอนอินทร์ รินคำ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ กับนายกรัฐมนตรี นายชวน หลักภัย
35กรอบรูป รูปภาพมีบุคคล 3 ท่านนั่งอยู่บริเวณคอกวัว ใส่ชุดข้าราชการ
36กรอบรูป หอนาฬิกา Bryan Hall Washington State University
37กรอบรูป แผ่นเงินรูป เจดีย์ สลักคำว่า THATLUANG LAO.P.D.R
38กรอบรูป ในหลวงรัชการที่ 9 กับป้ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้
39กรอบรูปคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Oklahoma
40กรอบรูปงานปิดเทอมปลายปี พ.ศ. 2480
41กรอบรูปติดผนังกำลังแย่งธง เขียว ขาว เหลือง วิทยาลัยเกษตรนครเชียงใหม่ (แม่โจ้) พ.ศ. 2480
42กรอบรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
43กรอบรูปสระเกษตรสนาน แม่โจ้ 2479
44กรอบรูปไม้ ในภาพคนใช้ควายไถนาที่ทุ่งนา มีบรรยากาศในการทำนา
45กรอบไม้ ใบประกาศ 2 ใบต่อกันข้อความในภาพ
46กรอบไม้ NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
47กรอบไม้ของที่ระลึก With th Compliments of National Chiayi University
48กระดองเต่า
49กระดองเต่า
50กระดองเต่า
51กระดองเต่า
52กระดองเต่า
53กระดาษโน้ตเขียนด้วยลายมือเรียน ผอ.อนันต์ ปัญญาวีร์
54กระดูกสัตว์
55กระด้ง
56กระต่ายขูดมะพร้าว (แมว)
57กระบวย
58กระบวย
59กระบวย
60กระบวยตักน้ำ
61กระบวยตักน้ำ
62กระบอกน้ำหยาด
63กระบุง
64กระเป๋าแขวนแม่โจ้เกมส์ 39
65กล่องดนตรีสัญลักษณ์อินทนิล มีปากกาเป็นรูปดอกไม้ ฐานสีขาวมีข้อความว่า MJU MAEJO THE UNIVERSITY OF LIFE "เพลงแม่โจ้รำลึก"
66กล่องพร้อมแว่นขยายเกิดการเสียหายก่อนนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้ว
67กล่องเหล็กหน้ากล่องรูปลายไทยสำหรับใส่บุหรี่ทรงสี่เหลี่ยม
68กล่องเหล็กใส่บุหรี่ทรงกลม
69กล่องเหล็กใส่บุหรี่ทรงกลม
70กล่องใส่ฟิมล์
71กล่องไม้
72กว่างซาง
73กสิกร ปีที่ 10
74กสิกร ปีที่ 11
75กสิกร ปีที่ 12
76กสิกร ปีที่ 13
77กสิกร ปีที่ 14
78กสิกร ปีที่ 15
79กสิกร ปีที่ 2
80กสิกร ปีที่ 2
81กสิกร ปีที่ 3
82กสิกร ปีที่ 3
83กสิกร ปีที่ 4
84กสิกร ปีที่ 5
85กสิกร ปีที่ 6
86กสิกร ปีที่ 7
87กสิกร ปีที่ 9
88กองธรรมการจังหวัดเชียงใหม่
89กองวิชาการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส่งไปสอบที่ประเทศฟิลิปปินส์ การสอบแข่งขันเพื่อรับเงินช่วยเหลือของรัฐบาล ในการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของกระทรวง ทะบวงกรมต่าง ๆ ประจำ พ.ศ. 2480
90กะบุง
91กะโหล้กสองปาก
92กัวะข้าว
93กาน้ำดินเผา
94การสอบแข่งขันเพื่อรับเงินช่วยเหลือของรัฐบาลในการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของกระทรวง ทะบวงกรมต่างๆ ประจำ พ.ศ. 2480 : ข้อสอบวิชา เทฆนิคในวิชากสิกรรม
95การแข่งขันการพูดในที่ชุมนุมของโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรกรรม 2515-2516
96กุ๊บไต (หมวกไทใหญ่)
97กุ๊บไต (หมวกไทใหญ่)
98ก่องข้าวหลวง
99ก๊อง (คล้อง)
100ก๊างตุง
101ก๋ง
102ก๋งข้าวเหนียว
103ก๋วย
104ก๋วย
105ก๋วยตี๋นจ๊าง
106ก๋วยต๋าห่าง
107ก๋วยสลาก
108ก๋องปู่เจ่
109ก๋าวี
110ก๋าวีข้าว
111ขลุ่ย
112ขลุ่ย
113ของที่ระลึก FLOREAT SCIENTIA MASSEY UNIVERSITY
114ของที่ระลึก NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY
115ของที่ระลึก U in MAP UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS WWW.UNIMAP.EDU.MY
116ของที่ระลึก Visayas state University
117ของที่ระลึก YUNNAN CHINA
118ของที่ระลึก กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาการทหาร ประจำปีการศึกษา 2542
119ของที่ระลึก ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
120ของที่ระลึก จากมหาวิทยาลัย EHIME UNIVERSITY
121ของที่ระลึกจาก Technology Service & Consultant
122ขันโตก
123ขันโตก
124ขิง
125ข่าง
126ข่าวสาร อ.ก.ท.ภาคเหนือ
127ข้อง
128ข้อง
129ข้อง
130ข้อง
131ข้อง
132ข้อง
133ข้อง
134ข้อง
135ข้อง
136ข้องหลวง
137ข้องหลวง
138ข้องเป็ด
139ข้องเป็ด
140ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ กองวิชาการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
141คณะศิษยานุศิษย์แม่โจ้ ขอมอบเป็นอภินันทนาการ แด่ อาจารย์ อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ
142ครก
143ครกไม้
144คราด
145คราดไถนา
146คอนกว่าง
147คำสั่งวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ที่ 83/2516 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานคัดเลือกการประกวดและแข่งขันกิจกรรมของสมาชิก อ.ก.ท.
148คำแถลงการเรื่องสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม 29-10-79
149คุบ
150คู่มือการร่วมงานประชุมสมาชิก ช.ก.ท.
151คู่มือเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Organic Guidebook) "ผู้คนและผลงานด้านเกษตรอินทรีย์
152คู่หาบหม้อน้ำตาล
153จดหมายราชการ ที่ ศธ 090815/717เรื่อง ทูลเชิญไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมเกษตรของสมาชิก อ.ก.ท.ภาคเหนือ
154จดหมายราชการ ที่ ศธ 090815/721เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอข่าวงาน อ.ก.ท.ภาคเหนือ
155จดหมายราชการ ที่ ศธ.090815/722 22 ตุลาคม 2516 เรื่องขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา หรือผู้แทนไปร่วมงานและสังเกตการณ์ในการคัดเลือกการประกวดและแข่งขันกิจกรรมของสมาชิก อ.ก.ท.
156จดหมายราชการ ที่ ศธ.090815/723 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งนักเรียน นักศึกษา หรือผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเกษตร
157จดหมายราชการ ที่ ศธ.090815/727 24 ตุลาคม 2516 เรื่องทูลเชิญเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ และรับประกาศนียบัตร อ.ก.ท. ทูล หม่อมเจ้าวงศ์มหิป ชยางกูร
158จดหมายราชการ ที่ ศธ.090815/728 เรื่อง ขอเชิญไปเป็นเกียรติในพิธีเปิดการคัดเลือกการประกวดและแข่งขันกิจกรรมของ อ.ก.ท
159จดหมายราชการ ที่ศธ.090815/พิเศษ เรื่องขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมเกษตร
160จดหมายเสนอข่าว งานนิทรรศการ และ การประกวดแข่งขันระดับภาคของ อ.ก.ท. ภาคเหนือ
161จอก
162จอบ
163ฉมวก
164ฉมวก
165ชิ้นส่วนเครื่องสังคโลก
166ชิ้นส่วนเครื่องสังคโลก
167ชิ้นส่วนเครื่องสังคโลก
168ชิ้นส่วนเครื่องสังคโลก
169ชิ้นส่วนเครื่องสังคโลก
170ชุดครุยรับปริญญาแม่โจ้
171ชุดภาพศาลาพระช่วงฯ ในศูนย์วิจัยพืชไร่ 11 รูป
172ชุดรูปภาพ ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1-3
173ซากขวดใส่น้ำมันพันคาถา
174ซิ่น
175ซึง
176ซ้าเป๊าะ
177ดร.บุญธรรม เทศนากำลังอธิบาย เรื่องการใช้แก๊ส Methane eh4
178ดอกหวิง
179ตอก
180ตอกกำเมี่ยง
181ตะกร้า
182ตะกร้า
183ตะกร้า
184ตะโจ้น (โชงโลง)
185ตามรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านม้ง ดอยแม่สา
186ตามรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านม้ง ดอยแม่สา
187ตำราสอน
188ตุ้มดักปลาไหล
189ตุ้มดักปลาไหล
190ตุ้มดักปลาไหล
191ตุ้มเหยี่ยน
192ตุ้มเหยี่ยนป้อม
193ตู้ใส่พวงกุญแจ
194ต่าง
195ต่างงัว
196ต่างม้า
197ต้นจามจุรีหน้าหอประชุมและหน้าอาคารตึกคณบดีผลิตกรรมการเกษตรแม่โจ้-เชียงใหม่
198ต๋าง
199ต๋าชั่ง
200ต๋าแหลว
201ถังเมี่ยง
202ถังไม้ไผ่
203ถาดเหมี้ยง
204ถุงผ้าสู่อ้อมอกแม่โจ้ 70 ปี
205ถุงยาสมุนไพร
206ถ้วย
207ถ้วย
208ถ้วยฟุตบอลของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
209ทอหมักเหมี้ยง
210ที่ขุดดิน
211ที่ครอบตะเกียง (กมไฟ)
212ที่ตอกเส้น
213ที่นวด
214ที่นวด
215ที่นวด
216ที่นวด
217ที่นวด
218ที่นวด
219ที่นวด
220ที่นวดขนาดเล็ก
221ที่นวดขนาดเล็ก
222ที่นวดขนาดเล็ก
223ที่นวดแบบลูกระนาด
224ที่ฝนยาขนาดเล็ก
225ที่ระลึกพิธีเปิดป้าย อาคาร "สมิตานนท์"
226ที่แยกเมล็ดพันธุ์
227ท่านอธิการบดีกำลังกราบบังคมฑูลในวันพระราชทานปริญญา เกษตรแม่โจ้เชียงใหม่
228ธง 119 ปี คุณพระช่วงฯ ร้อยดวงใจลูกแม่โจ้
229ธง Wisconsin
230ธงสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่
231นก
232นกล่อ
233นวดขนาดเล็ก
234นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตกำลังเข้าแถวรอรับเสด็จ 2 มีนาคม 2521
235นักเรียนแม่โจ้ รุ่นที่ 4 ไปแข่งฟุตบอลที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
236นักเรียนแม่โจ้ถอดเสื้อทำกิจกรรม (เรียกว่ายุคก่อสร้าง) อยู่แถวข้างสระเกษตร หอระฆัง บริเวณทิศเหนือ
237นักเรียนและครูมาอบรมการอบบ่มใบยาสูบ
238นโมต๋าบอด
239น้ำต้น
240น้ำต้น
241น้ำต้น
242น้ำต้น
243น้ำต้น
244น้ำต้น
245น้ำต้น
246น้ำต้น หรือคนโท
247น้ำต้น หรือคนโท
248น้ำบวย หรือกระบวย
249บริเวณหน้าโรงประชุมสถานที่พระราชทานปริญญาบัณฑิตรุ่นแรกของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้-เชียงใหม่
250บอกคอก
251บอกคอกบั้ง
252บัตรประจำตัวข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้
253บัตรประจำตัวข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ เชียงใหม่
254บัตรประจำตัวประชาชน นายวิภาต บุญศรี วังซ้าย
255บัตรประจำตัวอธิการบดี
256บันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย (ปกสีแดง มีข้อความว่า Venus Composition Book)
257บัวรดน้ำ
258บ้องยาสูบ
259บ้องยาสูบ
260บ้องยาสูบ
261ประกาศนียบัตร Future Farmers of Thailand Maejo Chapter Chiangmai College of Agriculture
262ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
263ประกาศนียบัตรสอบไล่ได้วิชาตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ
264ประกาศนียบัตรองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
265ประกาศนียบัตรองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ
266ประกาศนียบัตรองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ
267ประกาศนียบัตรองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ
268ประกาศนียบัตรองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ (2516)
269ประวัติและผลงานของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
270ประเพณีต้อนรับน้องใหม่
271ปริญญาบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ การเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ส่งเสริมการเกษตร)
272ปริญญาบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ การเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ส่งเสริมการเกษตร)
273ปริญญาบัตร พระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้ทรงคุณวุฒิเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
274ปลอก
275ปลาช่อน
276ปิ่น
277ป้าก
278ป้าย THE HOME OF COWBOYS
279ป๊ากไม้ไผ่ (ทัพพี)
280ผาก
281ฝา
282ฝาชี
283ฝาชี
284ฝาเจิบ (ฝาชี)
285พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายช่วง โลจายะ เปนหลวงช่วงเกษตรศิลปการ
286พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกำลังประทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตรุ่นแรกของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้เชียงใหม่
287พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวราโชวาทแก่บัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
288พระบิดาของการเกษตรแผนใหม่ ม.จ. สิทธิ กฤดากร
289พระพิรุณทรงนาค
290พานเซรามิก
291พิธีเปิดประชุม องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
292พิธีไหว้ครูในสโมสร ในโรงเรียนเทพศาสตร์
293ภาพกังหันน้ำ
294ภาพคนตำข้าว
295ภาพตีข้าวที่ครุ
296ภาพตีข้าวที่ครุ
297ภาพถ่ายพระช่วงฯที่อำเภอฉวาง
298ภาพถ่ายอ.วิภาต
299ภาพถ่ายอาจารย์วิภาตฯนั่งอยู่บนรถแทรกเตอร์
300ภาพถ่ายอาจารย์วิภาติกับบุคคลอีก 2 ท่าน
301ภาพถ่ายอาจารย์วิภาติกับภรรยา
302ภาพถ่ายเวทีด้านหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพระราชทานปริญญาเกษตรแม่โจ้เชียงใหม่ 2 มีนาคม 2521
303ภาพบ้านที่พักปากช่อง
304ภาพผู้บริหารให้การต้อนรับ
305ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกำลังทรงซักถามเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้แก๊ส EH4
306ภาพสมัยเป็นข้าราชการ
307ภาพเด็กนั่งขี่ควาย
308ภาพในหลวง ร9 เสด็จเยือนแม่โจ้
309มีด
310มีด
311มีด
312มีด
313มีด
314มีด
315มีด
316มีด
317มีด
318มีด
319มีด
320มีดขอ
321มีดซอยยา
322มีดไม้
323มีดไม้
324มุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำเกิง ป้องพาล
325มุทิตาจิต อาจาย์ปราโมทย์ ขลิบเงิน
326มุย (ขวาน)
327ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)
328ย่าม
329ย่าม
330ย่าม
331ย่าม
332ระเบียบการของ Green hand
333รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ผู้ช่วยกระทรวงเกษตรไปตรวจราชการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
334รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
335รูปภาพ จอมพล ป พิบูลย์ สงคราม
336รูปภาพ พระช่วงฯถ่ายรูปหมู่
337รูปภาพติดกระดาษแข็งสีดำในทุ่งนา
338รูปภาพท่านพระช่วง พระบรมราชโองการให้เป็นหลวงพระช่วง
339รูปโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ
340ล้อเกวียน
341วางผังแม่บทสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
342วารสาร อกท.องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
343วิถีแม่โจ้: ย่างก้าวต่อไปหลัง 70 ปี แนวคิดเพื่อการพัฒนาแม่โจ้
344ว่าง
345ศาลาพระช่วงที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระหว่างการก่อสร้างไม่ทราบ พุทธศักการที่ได้ระบุไว้ชัดเจน เพื่อมอบให้อธิการบดี
346สตริงไทค์
347สตริงไทค์ 119 ปี คุณพระช่วง "ไม่มีพระช่วง ไม่มีแม่โจ้"
348สตริงไทค์ ชาตกาลอาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย 100 ปี
349สติงไทด์ MAEJO 35th Anniversary AGRI EXTENSION
350สติงไทด์ THE HOME OF COWBOYS MAEJO UNIVERSITY
351สติงไทด์ THE HOME OF COWBOYS MAEJO UNIVERSITY
352สติงไทด์ แม่โจ้ 75 ปี
353สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้(เชียงใหม่) 27 มกราคม 2529 ด้านล่างขวามือ สแตนเล่ย์ สติวติโอ โทร.5754286 19/2 ถนนงามวงศ์วาน สามแยกเกษตร บางเขน กทม
354สมุด โรงเรียน F.F.T.
355สมุดบันทึกความดี Calendar Note
356สมุดอนุสรณ์งานฉลองอายุครบ 5 รอบ พลเรือตรี หลวงประเสิรฐ 11 ม.ค.98
357สมุดเยี่ยม กระทรวงเกษตราธิการ
358สมุดโน้ต CHUANG LOCHAYA
359สะล้อ
360สาก
361สุ่ม
362สุ่ม
363สุ่มไก่
364สูจิบัตร พิธีอัญเชิญเจ้าแม่"แม่โจ้" สถิต ณ ศาลหลังใหม่
365สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ (โฮสท์) สโมสรออนส์สตรี เชียงใหม่ ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ที่ให้ความร่วมมือโครงการป้องกันยาเสพติดอาเซียนครั้งที่ 3
366ส้อมเหยี่ยน
367ส้า
368ส้าหวด
369หนังสือสำคัญรับรองการสอบไล่ได้ชั้น 2 ของประโยคครูประถมกสิกรรม
370หนังสืออนุสรณ์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัฐมา สิทธิชัย ท.ช.,ท.ม.
371หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ พระช่วงเกษตรศิลปการ
372หนังสือเดินทาง ของท่านพระช่วงฯ
373หนังสือเดินทาง ภรรยาคุณพระช่วงฯ A13870
374หนังสือเดินทางทูต PASSEPORT DIPLOMATIQUE
375หมวกกะโล่
376หมวกผ้ากำมะหยี่สีเขียวหม่น
377หมวกหม้อตาลสีกากี
378หมวกหม้อตาลสีขาว
379หมวกหม้อตาลสีขาว
380หมวกเบเร่ต์สีน้ำตาลอ่อน
381หมายกำหนดการ พิธีเลื่อนอันดับและแจกประกาศนียบัตร สมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย
382หมายกำหนดการพิธีเลือนอันดับและแจกประกาศนียบัตร สมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยแม่โจ้ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ 15 สิงหาคม 2517
383หม้อดอก (แจกัน)
384หม้อต่อม
385หม้อน้ำก้าบ
386หม้อสาว
387หม้ออบน้ำหอม
388หม้อเคียงไฟ
389หม้อไฟ
390หลาวหาบเหมี้ยง
391หวูด
392หอย
393หัวเข็มขัด 100 ปี ชาตกาลอาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย
394หัวเข็มขัดสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้
395หัวเข็มขัดแม่โจ้
396หิง (สวิง)
397หินฝนยา
398ห่าย
399อนุทิน มุทิตาจิต การเกษียณอายุราชการ อาจารย์โสภณ มงคลวัจน์
400อนุทิน มุทิตาจิต การเกษียณอายุราชการ อาจารย์โสภณ มงคลวัจน์ 27 กันยายน 2551
401อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์นิพนธ์ ไชยมงคล ม.ว.ม.,ป.ช.
402อว่าน (ร่อนแร่)
403ออมสิน
404อิ้วฝ้าย
405อุปกรณ์ชนกว่าง
406อุปกรณ์สำหรับจับปลาและดักสัตว์
407อุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำตาล
408อุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำตาล
409อุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำตาล
410อู่เด็ก
411ฮอก
412ฮอก
413ฮอก
414ฮอก
415ฮอกกะแหล้ม
416ฮอกขวัก
417ฮอกเหล็ก (กระดึง)
418ฮอกไม้ (กระดึง)
419ฮอกไม้ (กระดึง)
420ฮอกไม้ (กระดึง)
421ฮอกไม้ (กระดึง)
422เกียรติบัตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
423เขากวาง
424เขาควาย
425เขาสัตว์
426เขียงไม้
427เขี้ยวหมูป่า
428เขี้ยวหมูป่าเขี้ยวตัน
429เข็มกลัด 70 ปี แม่โจ้
430เข็มกลัด MAEJO
431เครื่องบูชาผีขุนน้ำ
432เครื่องพรวนดิน
433เครื่องย่อยกิ่งไม้
434เครื่องแต่งกาย
435เคียว
436เซี่ยนหมาก
437เตารีด
438เตาเคียงไฟ
439เต่า
440เบ็ดกล่อง
441เบ็ดก่อง
442เบ็ดบะโล่ง
443เปี้ยด
444เปี๊ยะ
445เป๊อะ
446เป๊าะ
447เฝือกดักปลา
448เมล็ดหมามุ่ย
449เรือนพักตองตึง
450เวทีรับพระราชทานปริญญาเกษตรแม่โจ้-เชียงใหม่
451เสื้อ 100 ปี ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย (สีขาว)
452เสื้อ 100 ปี ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย (สีเขียว)
453เสื้อ 100 ปี ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย (สีเหลือง)
454เสื้อ 25 ปี ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
455เสื้อ 60 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
456เสื้อ MAEJO 32
457เสื้อกะเหรี่ยง
458เสื้อคุณธรรม
459เสื้อคุณธรรม
460เสื้อคุณธรรมสีเขียว
461เสื้อนายร้อยรุ่น 53 “เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส
462เสื้อม่อฮ่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
463เสื้อยืดคอปก 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
464เสื้อยืดคอปก 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
465เสื้อยืดคอปก 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
466เสื้อยืดคอปก 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
467เสื้อยืดคอปก งานกลองหลวงล้านนาไทย ครั้งที่ 4 คณะผลิตกรรมการเกษตร
468เสื้อยืดปลาบึก คณะเทคโนโลยีการประมงฯ
469เสื้อวอร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
470เสื้อวอร์มสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
471เสื้อสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
472เสื้อเกษตรกรในอนาคต FFT ประเทศไทยแม่โจ้
473เสื้อแจ็คเก็ต 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
474เสื้อแจ็คเก็ต 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
475เสื้อแจ็คเก็ต 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
476เสื้อแจ็คเก็ต 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
477เสื้อแจ็คเก็ต MAFA Maejo University
478เหรียญที่ระลึก WEST NEGROS UNIVERSITY : VERITAS VIRTUS
479เหรียญมูลนิธิกล้วยไม้ไทย
480เหรียญรางวัลแม่โจ้เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
481เหรียญแม่โจ้เสือภูเขา ครั้งที่ 4
482เหิง
483เหิง
484เอกสารผ่อนผันรอการเกณฑ์ทหาร
485เอกสารรางวัลหมั่นเรียน พ.ศ. 2474
486เอกสารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
487เอ๋อ
488เอ๋อกบ
489เอ๋อกุ้ง
490แก้ว
491แก้ว CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY 1907
492แก้ว Central Luzon State University Science City of Munoz, Nueva Ecija, Philippines
493แก้วเซรามิค Benguet state University 1916 Benguet State University La Trindad, Benguet, Philippines
494แก้วเซรามิค งานธนาคารและงานราชการ 2553
495แจกัน
496แจกัน
497แจกัน
498แจกัน
499แจกัน
500แจกัน
501แจกัน
502แจกันดินเผา
503แจกันดินเผา
504แซะ
505แซะ (ชะนาง)
506แตะสำหรับตากยาสูบ
507แท่นซอยยา
508แท่นท้าวทั้ง 4
509แฟ้มรวมสำเนา อ.ก.ท.
510แมงอี่นิ่ว (ลูกโม่งแมลงปอ)
511แม่โจ้เมื่อวันวาน ตำนานแม่โจ้ Maejo The Home of Cowboys
512แว่นขยายพร้อมกล่อง
513แว่นตา
514แว่นตา
515แว่นตา (ทรงเหลี่ยม)
516แสตมป์ 75 ปี
517แสตมป์ 75 ปี
518แห้บนกคุ่ม
519แอก
520แอ้บข้าว
521แอ้บหมาก
522แฮ้วจ่อนขุ่ย
523แฮ้วหนู
524โขงนกผะตา
525โด้ง
526โตก
527โถใส่เหมี้ยง
528โปสการ์ด ขอบคุณจากจังหวัดแพร่
529โปสการ์ดสู่อ้อมอกแม่โจ้ อินทนิลช่อที่เจ็ดสิบหก
530โปสการ์ดสู่อ้อมอกแม่โจ้ อินทนิลช่อที่เจ็ดสิบหก
531โป้ยาขื่น
532โรงประชุมซึ่งได้จัดเป็นสถานที่รับพระราชทานปริญญานักศึกษาที่จบรุ่นแรก 2521
533โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ แม่โจ้ เชียงใหม่ 2480
534โลห์อะคริลิก ขออนุโมทนา จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
535โล่ 100 ปี Central Luzon University
536โล่ 10th Anniversary กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
537โล่ ACHIEVE GRANDIOSE PLAN
538โล่ Asean inter varsity hockey tournament university brunei darussalam
539โล่ International Association of University Presidents and International Association of Universities
540โล่ National Chiayi University
541โล่ Thailand - United States Educational Foundation
542โล่ the outstanding contribution to academic exchange and promotion of the exchange through students research and study
543โล่ UNIVERSITAS BENGKULU
544โล่ กอล์ฟการกุศล โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์1
545โล่ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) มอบแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช
546โล่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
547โล่ ประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
548โล่ สำนักงานอัยการเขต 5
549โล่กรมรบพิเศษที่ 5 มอบให้เป็นเกียรติแด่ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
550โล่การฝึกปฎิบัติงาน หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.)รุ่น 2
551โล่การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
552โล่การแข่งขันฟุตบอลประเพณี มช.-แม่โจ้ ครั้งที่ 2 27 มกราคม 2550 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
553โล่กิจกรรมการกุศล วิ่งแม่โจ้-เคียงดาว มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
554โล่ขอบคุณ
555โล่ขอบคุณการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2547
556โล่ขอบคุณที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีแม่โจ้- มช
557โล่ขอบคุณเนื่องในโอกาสให้การสนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
558โล่ขอบคุณเรื่องในการสนับสนุนกิจกรรมของเทศบาลนครเชียงใหม่
559โล่ขอบพระคุณ
560โล่ที่ระลึก การแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
561โล่ประกาศเกียรติคุณ และขอบคุณ ในวาระฉลองครบรอบ 65 ปี แม่โจ้คืนถิ่น
562โล่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 26 กุมภาพันธ์ 2530
563โล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยระบบสมองกลฝังตัวและอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551
564โล่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
565โล่สโมสรไลออนส์สากล ในการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
566โล่สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประทศไทย และ สโมสรไลออนส์จังหวัดเชียงใหม่ภาค 310-A1
567โล่อะคิลิกใส ทปอ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2548
568โล่เกียรติคุณ
569โล่เกียรติคุณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
570โล่เชิดชูเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนับสนุนและร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
571โล่แผ่นหินอ่อน สีเทา FACULTY OF AGRICULTURE KAGAWA UNIVERSITY KAGAWA JAPAN
572โล่โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ1
573ใบบันทึก จากสุวรรณ วาจกกสิกิจ
574ใบประกาศเกียรติคุณ ได้บริจาคทรัพย์สินอันมีมูลค่าสูง เพื่อสบทบทุนมูลนิธิ โดยเสร็จพระราชกุศล
575ใบสำคัญ ทหารนอกประจำการ
576ใบสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจตรา การสอบไล่ รับรองว่าสอบไล่ได้ จากโรงเรียนประจำจังหวัดแพร่"พิริยาลัย"
577ใบสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจตรา การสอบไล่ รับรองว่าสอบไล่ได้ จากโรงเรียนประจำจังหวัดแพร่"พิริยาลัย" อายุได้ 12 ปี
578ใบสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจตรา การสอบไล่ รับรองว่าสอบไล่ได้ จากโรงเรียนประจำจังหวัดแพร่"พิริยาลัย" อายุได้ 13 ปี
579ใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนบุคคลตลอดชีพ
580ใบอนุโมทนาบัตร แด่ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่
581ไซ
582ไซ
583ไซ
584ไซดักปลา
585ไซบั้งหลวง
586ไซสองงา
587ไถ
588ไม้กลายเป็นหิน
589ไม้คาน
590ไม้ตบ
591ไม้พาย
592ไม้พาย
593ไม้พาย
594ไม้พาย
595ไม้พาย
596ไม้หีบตี๋ข้าว
597ไม้อกนก
598ไม้เกาหลัง
599ไม้เกาหลัง
600ไวโอลีน
601ไห
602ไหซอง
603ไหหนึ้ง
604ไหหนึ้งเหมี้ยง